کرمان نظر مسائل مهم استان کرمان را بررسی می کند

kermannazar

با صاحب نظران

آخرین گفتگوها با صاحب نظران

خدمات ماساخت و اجرای اپلیکیشن های شما

فریم ورک گانتری 5

متن پیشفرض برای نمایش متنها در هر موقعیت و افزونه ای میباشد

رنگ بندی نامحدود

متن پیشفرض برای نمایش متنها در هر موقعیت و افزونه ای میباشد

+600 فونت گوگل

متن پیشفرض برای نمایش متنها در هر موقعیت و افزونه ای میباشد

یکپارچه شده با Uikit

متن پیشفرض برای نمایش متنها در هر موقعیت و افزونه ای میباشد

طراحی ریسپانسیو

متن پیشفرض برای نمایش متنها در هر موقعیت و افزونه ای میباشد

کدنویسی حرفه ای

متن پیشفرض برای نمایش متنها در هر موقعیت و افزونه ای میباشد

در کرمان نظربررسی کردیم

بررسی مواردی که به کرمان نظر ارسال شده است

کرمان رتبه دوم فوتی های تصادفات جاده ای را در سال 96

پهناورترین استان کشور با طول 15هزار کیلومتر راه و جاده و رتبه سوم بزرگراه ها کشور طبیعتا از این قاعده مستثنی نیست

استان کرمان در سال 96 با 760 فوتی طی تصادفات رانندگی در رتبه دوم قرار گرفت و همچنین در سال 97 نیز743 نفر در تصادفات فوت کردند(آمار مربوط به  11ماهه اول 97 است)

در کرمان نظر به بررسی معایب و محاسن جاده های استان کرمان خواهیم پرداخت