در کرمان نظر بررسی شد

نمونه کارهااخرین پروژه های انجام شده

 • نمونه کار 1

  متن پیشفرض برای نمایش متنها در هر موقعیت و افزونه ای میباشد
 • پروژه 2

  متن پیشفرض برای نمایش متنها در هر موقعیت و افزونه ای میباشد
 • پروژه 3

  متن پیشفرض برای نمایش متنها در هر موقعیت و افزونه ای میباشد
 • پروژه 4

  متن پیشفرض برای نمایش متنها در هر موقعیت و افزونه ای میباشد
 • پروژه 5

  متن پیشفرض برای نمایش متنها در هر موقعیت و افزونه ای میباشد
 • پروژه 6

  متن پیشفرض برای نمایش متنها در هر موقعیت و افزونه ای میباشد
 • پروژه 7

  متن پیشفرض برای نمایش متنها در هر موقعیت و افزونه ای میباشد
 • پروزه 8

  متن پیشفرض برای نمایش متنها در هر موقعیت و افزونه ای میباشد

بافت

نامناسب ترین محور مواصلاتی استان کدام است

برجام

ّبرجام خوب بود؟

جنوب استان کرمان با تولید محصولات کشاورزی متنوع بخش مهمی از نیاز کشور در محصولات کشاورزی و صیفی جات را تأمین می کند.

وضعیت نامطلوب راه های جنوب استان کرمان حمل و نقل محصولات کشاورزی را دچار مشکل کرده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در دیدار با امام جمعه جملاتی را در خصوص وضعیت راه های استان از ایشان شنید

حجت الاسلام علیدادی امام جمعه کرمان وضعیت راه های جنوب استان را نامطلوب توصیف کرد؛ در فصل برداشت محصولات کشاورزی بیش از هر وقتی احساس نیاز به راه بیشتر از همه وقت است

منبع خبر