در کرمان نظر بررسی شد

نمونه کارهااخرین پروژه های انجام شده

 • نمونه کار 1

  متن پیشفرض برای نمایش متنها در هر موقعیت و افزونه ای میباشد
 • پروژه 2

  متن پیشفرض برای نمایش متنها در هر موقعیت و افزونه ای میباشد
 • پروژه 3

  متن پیشفرض برای نمایش متنها در هر موقعیت و افزونه ای میباشد
 • پروژه 4

  متن پیشفرض برای نمایش متنها در هر موقعیت و افزونه ای میباشد
 • پروژه 5

  متن پیشفرض برای نمایش متنها در هر موقعیت و افزونه ای میباشد
 • پروژه 6

  متن پیشفرض برای نمایش متنها در هر موقعیت و افزونه ای میباشد
 • پروژه 7

  متن پیشفرض برای نمایش متنها در هر موقعیت و افزونه ای میباشد
 • پروزه 8

  متن پیشفرض برای نمایش متنها در هر موقعیت و افزونه ای میباشد

بافت

نامناسب ترین محور مواصلاتی استان کدام است

برجام

ّبرجام خوب بود؟

کرمان رتبه دوم فوتی های تصادفات جاده ای را در سال 96

پهناورترین استان کشور با طول 15هزار کیلومتر راه و جاده و رتبه سوم بزرگراه ها کشور طبیعتا از این قاعده مستثنی نیست

استان کرمان در سال 96 با 760 فوتی طی تصادفات رانندگی در رتبه دوم قرار گرفت و همچنین در سال 97 نیز743 نفر در تصادفات فوت کردند(آمار مربوط به  11ماهه اول 97 است)

در کرمان نظر به بررسی معایب و محاسن جاده های استان کرمان خواهیم پرداخت